Raad van State geeft groen licht voor padel project van Sabine Appelmans

Sabine Appelmans en een bevriende investeerder uit Relegem hebben groen licht gekregen voor de padelclub op de Asphaltcosite. Na een marktbevraging was hun dossier als beste uit de analyse gekomen, Maar er volgden al snel een juridische procedure om de toewijzing aan te vechten. De Raad van State wees de vordering nu af.

Begin dit jaar werd een marktbevraging georganiseerd door de gemeente Asse om op zoek te gaan naar een investeerder (uitbater) voor de aanleg van padelterreinen op de Asphaltcosite. Er waren negentien kandidaten die een dossiers indiende. Zeven ambtenaren van de gemeente analyseerden de dossiers op basis van vooraf vastgelegde criteria. Sabine Appelmans kwam als winnaar uit deze analyse. Het college bracht de eindbeoordeling van de ambtenaren in april op de gemeenteraad. Oppositie en de verliezers konden zich niet vinden in het advies. Er werd het gemeentebestuur vriendjespolitiek verweten. Volgens de oppositie kon het niet dat de winnaar een erfpachtovereenkomst voor vijftig jaar bekomt voor de prijs van 3000 EUR per jaar. Gemiddeld werd er veertien- à zestienduizend euro per jaar voor de erfpachtovereenkomst geboden met 36.000 euro als uitschieter.,

Raad van State heeft geen bezwaar tegen toewijzing

Vervolgens werd er een procedure opgestart bij de Raad van State tegen de beslissing. Volgens de verliezers was de procedure niet correct verlopen en werd er een juridische fout gemaakt. De toewijzing kon volgens de indieners van de procedure niet op basis van een marktbevraging maar diende te gebeuren via een openbare aanbesteding. De Raad van State heeft de vorderingen nu afgewezen. De procedure van de gemeente is dus volledig correct. Ook de criteria, motivatie en evaluatie waren correct.

Oppositie vraagt geheime stemming

De oppositie blijft de toewijzing aanvechten. “Het enige wat we kunnen besluiten is dat het gemeentebestuur hier goed wegkomt”, klonk het op de oppositiebanken. “Jullie hebben Sinterklaas gespeeld met publieke middelen. Een demonstratie van old school vriendjespolitiek waardoor afkeur van de politiek alweer is toegenomen. “Schepen van Sport Geert Heyvaert wees naar de motivering van de Raad van State die geen enkel bezwaar maakte bij de gevolgde procedure. We kunnen nu alleen hopen dat we snel padel kunnen aanbieden aan de bevolking. En het geld dat we voorzien hadden in de meerjarenbegroting voor de aanleg van padelterreinen hoeven we niet meer zelf te gebruiken. Een goede financiële zaak voor de gemeente”

Er werd door de oppositie uiteindelijk nog een geheime stemming over het agendapunt gevraagd. Daarbij werd één ongeldige stem genoteerd. Dertien gemeenteraadsleden stemden tegen, zestien stemden voor, waardoor het punt werd goedgekeurd. Sabine Appelmans en het bevriende koppel kunnen nu dus starten met de aanleg van de padelclub.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...