Provincie koopt Bomaco-site in Asse voor verdere uitbouw PIVO

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed voor de aankoop van de ‘Bomaco’-site in Asse voor de prijs van 19.745.000 euro. De provincie wil hiermee de toekomstige ontwikkelingen van de opleidingen op de site mogelijk maken en zo het voortbestaan van de veiligheidsschool vrijwaren.

De Bomaco-site in Asse is een gebied van 8,26 ha groot dat in het noordwesten aansluit op de PIVO-site. Bomaco was een houtverwerkend bedrijf dat de activiteiten heeft stopgezet. De provincie Vlaams-Brabant gaat de grond met de gebouwen kopen van de huidige eigenaar, Groep Heylen. “Het PIVO is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de site heeft stilaan haar limieten bereikt”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO. Op 10 jaar tijd is het aantal opleidingsuren met zo’n 40% gestegen, van 326.897 in 2010 tot 454.949 vorig jaar.

“We verwachten dat het aantal opleidingen zal blijven toenemen en dat de verdere professionalisering van de opleidingen voor politie en brandweer gepaard zal gaan met meer praktijklessen. Vooral voor de verdere ontwikkeling van de specialisatie ‘rijopleidingen en verkeer’ is er nood aan bijkomende ruimte en gespecialiseerde infrastructuur. Door de aankoop van de Bomaco-site kunnen we de ontwikkeling van de toekomstige opleidingen opvangen en het voortbestaan van onze veiligheidsschool garanderen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO.

Zo is het bestaande oefenterrein naast de VDAB-loods momenteel overbezet en biedt te weinig ruimte voor de nog te ontwikkelen opleidingen. Ook voor opleidingen in ondergrondse garages en voor tunnelbranden- of incidenten is er een groot ruimtegebrek dat binnen de bestaande PIVO-site niet kan worden opgevangen. Daarnaast zouden brandoefeningen met veel rookontwikkeling op termijn ook beter op een grotere afstand van de woningen georganiseerd worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk