400 graven dreigen te verdwijnen in Mollem

Op het kerkhof van Mollem dreigt in 2017 meer dan de helft van de graven te verdwijnen. De gemeente Asse kondigde de opkuis vorige maand al aan, maar de echte impact drong bij veel Mollemnaren pas door in het afgelopen weekend van Allerheiligen.

Veel Mollemnaren die afgelopen weekend een bezoekje brachten aan het plaatselijke kerkhof waren vooral onder de indruk van de zee aan houten paaltjes die ze er aantroffen.

Aan ongeveer 400 graven, samen goed voor 460 namen of naar schatting zestig procent van het kerkhof, hangt een bericht uit dat de grafconcessie is vervallen.

Nabestaanden hebben nog tot 2 november 2016 de tijd om eventueel een nieuwe concessie te kopen (vanaf 800 euro voor 25 jaar). Gebeurt dat niet, dan hebben de families na die termijn nog zes maanden om zelf de grafsteen en de tekens weg te nemen.

Opmerkelijk: ook in de centrale gang, waar de aloude praalgraven van de destijds meer vooraanstaande families staan, krijgt zeker de helft van de graven de wacht aangezegd. “Eeuwigdurende grond”, zoals dat vroeger heette, bestaat immers niet meer. Daardoor dreigt eveneens de authenticiteit van het kerkhof aangetast te worden.

“Toch deden we dat enkele jaren geleden ook zo in Asse en Asbeek”, zegt schepen Rik De Baerdemaeker (CD&V), bevoegd voor de begraafplaatsen. “Ook daar stonden veel oude graven verkommerd of schots en scheef. Je moet eens gaan zien hoe proper het nu in Asse is.”

De schepen denkt dat voor 100 tot 150 graven de concessie nog wel zal worden vernieuwd. Alle andere graven worden vanaf april 2017 ontknekeld. De restanten worden herbegraven in een gemeenschappelijke knekelput, zoals ook in Asse en Asbeek gebeurde.

“In Mollem is er geen ruimte meer om uit te breiden en er dreigt binnen enkele jaren een tekort aan plaatsen. Een grondige opkuis is dus echt nodig. Het kerkhof van Walfergem staat binnen enkele jaren hetzelfde te wachten. Dat geraakt ook stilaan vol en veel concessies zijn al lang vervallen. Nu alles op computer staat, gebeurt de opvolging van de concessies strikter dan vroeger”, aldus De Baerdemaeker.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk