Netflik als wapen tegen cyberpesten (+ video)

Sylva Polfliet (29) wordt de eerste ‘netflik’ in ons land. De politie-inspecteur van de lokale politiezone Amow (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) zal op Facebook middelbare scholieren bijstaan en adviseren tegen cyberpesten.

Het gepersonaliseerde Facebook-profiel ‘Netflik Amow’ vloeit voort uit het stageproject van Kim Agneesens, laatstejaarsstudente maatschappelijk werk aan Odisee Brussel. ‘We wilden ons al langer verdiepen in de problematiek van het cyberpesten’, zegt Koen Luppens, hoofd van de dienst Preventie bij de politie Amow.

‘Als politie worden we vrij regelmatig geconfronteerd met gevallen van cyberpesten, vooral bij 13- en 14-jarigen. Zo heeft de stage van Kim zowel voor ons als voor haar een meerwaarde.’

Agneessens nam een enquête af bij de 1.350 middelbare scholieren (12 tot 18 jaar) in Asse. ‘Daaruit blijkt dat 13 procent zelf aangeeft al het slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten. Bij meisjes loopt dat zelfs op tot 20 procent, bij jongens is het 7 procent. Naar mijn aanvoelen is dat nog maar de ondergrens, want er rust nog veel schroom en taboe op het onderwerp. Het is ook niet iets waar je fier op bent’, licht de studente toe.

‘Vijf procent, gemiddeld één leerling per klas, geeft zelf ruiterlijk toe dat hij of zij al iemand heeft gecyberpest. Ruim een kwart van de leerlingen was al getuige van gevallen van cyberpesten.’

Facebook blijkt met 80 procent veruit de meest gebruikte manier om te cyberpesten, gevolgd door sms (34 procent) en Ask.fm (25 procent). Facebook is dan ook alomtegenwoordig: 92 procent van alle middelbare scholieren in Asse is actief op Facebook. Amper 100 van de 1.350 middelbare scholieren zitten er niet op.

Uit die vaststelling bedacht de studente het Netflik-idee. ‘Ik stapte pas als laatste in het project. Men heeft mij intern min of meer aangezocht, maar ik zag het meteen zitten’, zegt Netflik Sylva Polfliet, die als inspecteur werkt voor de dienst Jeugd & Gezin en ook aan slachtofferbejegening doet.

‘Ik ben het gezicht en het aanspreekpunt voor de jongeren. We willen daarmee de drempel zo laag mogelijk leggen. Jongeren moeten met hun probleem ergens terechtkunnen, als dat niet kan bij hun ouders of vrienden. Ze kunnen mij toevoegen en hun problemen melden via een privé-bericht. Mijn taak wordt vooral advies geven en doorverwijzen, maar bij ernstige gevallen moeten en zullen we wel onze politietaak opnemen.’

Er is ook een foldertje gemaakt met een zevental tips tegen cyberpesten. ‘Veel jongeren zijn nog erg slordig in het afschermen van hun profiel. Het profiel van de Netflik is wel afgeschermd. Je kunt niet zien wie mijn vrienden zijn en je kunt ook geen berichten posten op mijn wall.’

Vraag is natuurlijk of de scholieren geneigd gaan zijn om de Netflik aan hun vriendenkring op Facebook toe te voegen.

‘Dat wordt inderdaad een sprong in het duister’, zegt Polfliet. ‘We lanceren het project begin september met affiches in alle middelbare scholen van onze politiezone. De leerkrachten gaan ook toelichting geven aan de leerlingen. We beperken ons strikt tot de scholieren uit onze zone. Andere politiezones mogen dus gerust het concept overnemen en hun eigen Netflik in het leven roepen.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk