Provincie countert sociaal woonproject Heilig Hartlaan

Het sociaal woonproject in de Heilig Hartlaan en het Stevensveld in Walfergem (Asse) loopt aanzienlijke vertraging op nu de provincie de bouwvergunning heeft vernietigd.

Het project van de cv Providentia omvat 61 woningen: 33 meergezinswoningen, waarvan drie met tuin, en 28 eengezinswoningen. 21 woningen zijn bestemd voor de verkoop, de overige 40 zal Providentia verhuren.

Het project strekt zich uit over een oppervlakte van 1,3 hectare achter de Sint-Martinusschool en het vroegere klooster, waar zich tot voor een paar jaar een speelpleintje en de KSA-terreinen bevonden.

Het project, dat al eind 2013 werd voorgesteld, was op de valreep nog uitgebreid omdat de sociale bouwmaatschappij nog een aangrenzend perceel extra kon verwerven. Net dat extra perceel blijkt nu echter de boosdoener in het dossier.

‘Het extra toegevoegde perceel maakt deel uit van een oude verkaveling met voorschriften’, zegt Leen Deraedt, directrice van Providentia.

‘Die informatie kregen we pas begin dit jaar. Daarom werd uit praktische overwegingen beslist om alvast eerst 44 (van de 61) woongelegenheden te ontwikkelen en te wachten met bouwen op het extra perceel. Al werd de bouwaanvraag wel meteen voor het gehele project ingediend.’

‘Eind dit jaar of begin volgend jaar start de procedure om de verkavelingsvoorschriften van dat ene perceel te wijzigen. De andere eigenaars in de bewuste verkaveling zijn daar intussen van op de hoogte.’

In de – hoofdzakelijk residentiële – omgeving van de Heilig Hartlaan en het Stevensveld ziet men de komst van de sociale wijk met lede ogen aan, ondanks dat de gemeente Providentia al bij voorbaat verplichtte om vrij veel bouwgrond als openbaar groen te laten liggen.

Een aantal omwonenden vocht de door Asse uitgereikte bouwvergunning dan ook aan bij de deputatie van de provincie.

Die volgt deels de bezwaren van de bewoners en vernietigde de bouwvergunning. Volgens de provincie was er door de opsplitsing geen duidelijk beeld meer op de totaliteit van het project.

Hoe lang de verkaveling daardoor opnieuw in de ijskast zit is moeilijk te voorspellen. Ook de procedure voor de wijziging van de verkavelingsvoorschriften opent mogelijkheden om juridisch moeilijk te doen. ‘We gaan nu eerst die wijziging afwachten en pas daarna de bouwvergunning opnieuw aanvragen’, aldus Deraedt.

Archief:

providentia heilig hartlaan walfergem asse

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk