Kwart minder GAS-boetes in politiezone Amow

In de politiezone Amow werden vorig jaar 197 GAS-inbreuken – gemeentelijke administratieve sancties, of zogenaamde overlastboetes – vastgesteld. In 2012 waren er dat nog 267.

Sluikstorten is met 87 gevallen de meest voorkomende inbreuk. Bij 83 dossiers kon effectief een sanctie worden opgelegd.

Nachtlawaai is een overlastfenomeen dat vaak gemeld wordt. 16 keer werd er een administratief verslag voor opgesteld en in 13 gevallen leidde dit tot een sanctie.

Voorts waren de meest in het oog springende overtredingen het niet rein houden van onbebouwde terreinen (16), het bevuilen van de openbare ruimten (14) bijvoorbeeld door papier weg te werpen of drankblikken achter te laten.

Er werd ook 14 keer opgetreden tegen het niet respecteren van het sluitingsuur.

Eén iemand werd betrapt op wilplassen en een ander had geen hondenpoepzakje bij toen hij met de hond wandelde.

In het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde werden in 2013 in totaal 1021 dossiers geregistreerd. 57 dossiers – zes procent – werden niet behandeld omdat ze werden opgesteld voor feiten die officieel nog niet in het reglement stonden.

Verschillende reglementen

Voor de politiezone Amow is het opvolgen van GAS-inbreuken niet altijd eenvoudig, omdat de reglementen verschillend zijn in de vier gemeenten.

De politiezone Amow dringt daarom al lang aan op één algemeen politiereglement.

Volgens woordvoerder-commissaris Daniël Noens wordt daar intussen toch werk van gemaakt. ‘Het steekt bijna in een definitieve fase en wordt naar alle waarschijnlijkheid na de vakantie goedgekeurd door de gemeenteraden van Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk