Camera's tellen 13 dagen alle verkeer in en door Asse

In Asse Рin dit geval de deelgemeente Рworden sinds enkele dagen op twaalf plaatsen ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning) geplaatst in het kader van het langverwachte herkomst-bestemmingsonderzoek.

Vanaf woensdag 5 tot en met maandag 17 februari worden alle verkeersstromen in en door Asse in kaart gebracht.

De Vlaamse overheid beloofde dit onderzoek al in 2009, maar het dossier had heel wat voeten in de aarde. De provincie Vlaams-Brabant, die deze gegevens nodig heeft voor het milieueffectenrapport voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse, liet in oktober vorig jaar zelf al gedurende een dag een eerste meting uitvoeren, om het dossier wat te laten vooruitgaan.

De camera’s registreren telkens in beide richtingen, zodat er in totaal 24 verkeersstromen van en naar Asse worden geteld.

Het gaat om specifieke infraroodcamera’s die niet bruikbaar zijn voor privégebruik of normale video-opnames. Er worden ook geen persoonlijke gegevens nagekeken of opgeslagen, enkel de voertuigbewegingen worden opgemeten.

In de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), werd ook het onderzoek naar elf mogelijke ringtracés opgenomen.

(foto: Paul Corbeel)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk