Recordaantal voetgangers negeren stoplicht

De politie van Aalst is gestart met het controleren van voetgangers die de rode verkeerslichten negeren. Bij het project Puiteput liepen aan de Zeshoek maar liefst 160 jongeren tegen de lamp.

Voorlopig werden ze niet beboet maar dat zal snel veranderen. In het actieplan van het project ‘Rond de Puiteput is overlast niet gepast’ staat ook de aanpak van het onaanvaardbaar gedrag van schoolgaande jongeren op de openbare weg centraal.

Dagelijks passeren heel veel jongeren te voet langs het kruispunt ‘Zeshoek’ in Aalst. Hierbij dwarsen ze het kruispunt, zonder gebruik te maken van de zebrapaden.

Ook zijn er velen die wel gebruik maken van de voorziene zebrapaden, maar het rode voetgangersverkeerslicht negeren. Dit werd reeds meermaals vastgesteld tijdens de talrijke gezamenlijke patrouilles, die samen uitgevoerd worden door de school, gemeenschapswachten en wijkinspecteurs.

Op 30 april ’s morgens had een gezamenlijke preventieve actie tussen de scholen VTI en Technigo en de Lokale Politie Aalst plaats. 160 scholieren werden betrapt bij één van deze overtredingen en werden onder andere geïdentificeerd via hun schoolpas door de scholen.

Alle ouders van de overtreders zullen nu door de school een brief ontvangen. In het kader van snelle opvolging zal binnenkort een nieuwe actie plaatsvinden. Ook 3 volwassen toevallige voorbijgangers werden geïdentificeerd als overtreder en krijgen een waarschuwing.

In samenspraak met het parket werd nog niet geverbaliseerd. Bij verdere acties zal sanctionerend opgetreden worden door de scholen en kan er geverbaliseerd worden. Het is de bedoeling van alle betrokken partners in het project om verkeersveiligheid voorop te stellen en de jongeren te sensibiliseren.