Moorselbaan wordt volgende week eenrichting (op proef)

De stad Aalst voert volgende week éénrichtingsverkeer in op de Moorselbaan. Het gaat om een proefopstelling.

Die proef moet het éénrichtingsverkeer staduitwaarts uittesten. Op basis van de bevindingen over de proefopstelling kan de stad in juni een gefundeerde beslissing nemen over het in te voeren verkeersregime in de Moorselbaan.

De Moorselbaan is dringend aan heraanleg toe. De stad zal daarom de nodige wegenis- en rioleringswerken uitvoeren vanaf augustus 2015, na het bouwverlof.

De voorbije maanden was er heel wat commotie over het al dan niet invoeren van éénrichtingsverkeer. Om hierover een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, voert de stad vanaf 2 maart 2015 een proefopstelling in.

Die moet het éénrichtingsverkeer staduitwaarts op de Moorselbaan uittesten.

De bewoners van de Moorselbaan en aanpalende straten hebben hiertoe een bewonersbrief ontvangen over wat de proefopstelling juist inhoudt en hoe zij hun bevindingen aan de stad kunnen overmaken.

Proefopstelling in detail

 • In de Moorselbaan wordt tussen Mijlbeek en het kruispunt met de Binnenstraat beperkt √©√©nrichtingsverkeer ingesteld, staduitwaarts. Auto‚Äôs kunnen dus enkel staduitwaarts door de Moorselbaan rijden, fietsers mogen in beide richtingen rijden en krijgen een apart fietspad met markeringen.
 • In het deel van de Moorselbaan tussen de Binnenstraat en de scherpe bocht, komen aanvullende parkeerplaatsen. Bewoners en bezoekers kunnen er dan aan beide zijden van de straat parkeren.
 • Doolhofstraat en Appelstraat: de rijrichting van de Doolhofstraat wordt omgedraaid en wordt dus enkele richting naar de Moorselbaan toe.
 • De Appelstraat wordt dubbele richting tussen de Moorselbaan en de parking tussen de bank BNP Paribas Fortis en de Florahallen. Het wegje over deze parking tegen BNP Paribas Fortis wordt enkele richting naar de Appelstraat toe.
 • Vanuit het stadscentrum blijft de Moorselbaan uiteraard vlot bereikbaar met het staduitwaartse enkelrichtingsverkeer.
 • Door de aanpassing van de rijrichtingen in de Appelstraat en de Doolhofstraat, en dankzij de vele zijstraten van de Moorselbaan, kan je ook vanaf de ring vlot naar de Moorselbaan en de zijstraten rijden. Via de Binnenstraat, de Groenstraat of de Bergenmeersenstraat kan je telkens vanaf de ring stadinwaarts rijden en vervolgens via de Sint-Vincentiusstraat of de Appelstraat of de Doolhofstraat de Moorselbaan bereiken.
 • Verkeer komende van de ring of van de wijken en deelgemeenten ten oosten van Aalst, kan het stadscentrum niet meer inrijden via de Moorselbaan. Het stadscentrum blijft bereikbaar via de andere invalswegen: de N9, de Binnenstraat, de Verbrandhofstraat of Pierre Corneliskaai, of nog verderop, de Dendermondsesteenweg.
 • De verkeerslichten van het kruispunt van de ring met de Binnenstraat worden bijgestuurd tijdens de proefopstelling. Er zal aldus m√©√©r groentijd zijn voor het verkeer dat vanaf Mijlbeek komt en linksaf de Binnenstraat in wil rijden.
 • Alle stadinwaartse bussen zullen vanaf Mijlbeek via de ring en vervolgens de Binnenstraat inrijden, in plaats van langs de Moorselbaan.
 • De bushalte in de Moorselbaan vlakbij de Doolhofstraat blijft in gebruik voor de staduitwaartse bussen. Voor de stadinwaartse bussen komt er een tijdelijke halte in de Binnenstraat, net voorbij het kruispunt met de Slotstraat.
 • De proefopstelling start in principe op maandag 2 maart 2015 en blijft van kracht tot begin augustus. Volgens de planning zal dan immers de effectieve heraanleg van de straat starten en zal de Moorselbaan volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer tot +/- eind 2015.
 • De evaluatie van de proefopstelling is gepland in juni 2015. De proefopstelling moet uitwijzen wat het effect is van staduitwaarts √©√©nrichtingsverkeer op de verkeersafwikkeling in de Moorselbaan en haar ruime omgeving.
 • De stad zal op verschillende plaatsen verkeerstellingen uitvoeren om de impact op het verkeer objectief te meten.
 • Daarnaast zullen de bewoners in juni bevraagd worden. Wie eerder zijn bevindingen wil overmaken doet dat best per mail aan mobiliteit@aalst.be.
 • Op basis van alle bevindingen zal de Stad Aalst eind juni de finale keuze maken. De aannemer die aangesteld wordt om de Moorselbaan heraan te leggen moet een offerte indienen voor de drie mogelijke verkeersregimes. Hij zal na de beslissing van de stad eind juni ge√Įnformeerd worden over welk plan hij moet uitvoeren.
 • Na de finale keuze over de rijrichting zullen de omwonenden hierover een bewonersbrief ontvangen en kort voor de start van de werken volgt een infovergadering waarop het wegenisontwerp en de concrete planning worden toegelicht.